Stafet For Livet er organiseret via partnerskaber mellem frivillige og ansatte. 

Hver stafet planlægges og afholdes af en gruppe af frivillige og støttes af en konsulent. 

Derudover er der på forskellige nationale grupper bestående af frivillige og ansatte som leder og udvikler Stafet For Livet. 

Advisory Board

Denne gruppe består af 6 frivillige og 2 ansatte. Formålet med Advisory Board er at støtte og bidrage til den fortsatte udvikling af Stafet For Livet i form af udbredelse af Stafet For Livet til endnu flere lokalsamfund og endnu flere danskere, at sikre kvaliteten af Stafet For Livet som brand, som event og som oplevelse og arbejde for at Stafet For Livet lever op til sit potentiale 

Advisory Board rådgiver, udvikler ideer samt vurderer og kommenterer oplæg. 
Derudover har Advisory Boardet det overordnede ansvar for gennemførelse af det årlige Kick off møde for frivillige.

Advisory Board 2019:
- Anya Wissendorff, Horsens
- Michael Matzen, Helsingør
- Dieter Bruun, Vordingborg
- Anne Marie Holm, Fjerritslev
- Christina Poulsen, Kolding
- Ann Madsen, Dragør
- Trine Kruse Friis, projektleder, Stafet For Livet

Rekrutteringsgruppen

Gruppens opgave er at bidrage til udviklingen af Stafet For Livet ved at sikre gennemsigtig og kvalificeret udvælgelse af: 

  • Medlemmer af Stafet For Livets Advisory Board
  • Deltagere til internationale konferencer 
  • Frivillige deltagere til ansættelsessamtaler
  • Kandidater til Global Heroes of Hope.

Gruppen består af 4 frivillige og 1 ansat. 


Rekrutteringsgruppen 2019 består af: 
- Karen Bloch, Vejle
- Klaus Lenholdt, Vejle
- Trine Kruse Friis, Projektleder Stafet For Livet 

Netværk med frivilligpartnere

Stafet For Livet har forskellige tværgående netværk for frivillige med særlige opgaver, fx. økonomi, underholdning, PR osv. Disse netværk drives af frivillige og ansatte, som i fællesskab står for at planlægge og afholde netværksmøderne. 

Brugergrupper

For at udvikle de tekniske løsninger nedsættes løbende forskellige brugergrupper, som bidrager til sparing og udvikling af Stafet For Livets hjemmeside, app, madmodul og andet. 

Webkoordinator Anne-Marie Juhlin er ansvarlig for brugergrupperne.

Ambassadører og Global Heroes of Hope

En række personer med kræft tæt på livet har sagt ja til at varetage en særlig ambassadørrolle og hjælpe med at skabe synlighed om Stafet For Livet. Du kan læse mere om ambassadørerne og Global Heroes of Hope her

Global Formidlingsgruppe

Dette er en gruppe frivillige, som har som særlig opgave at formidle om Global Relay For Life i Danmark. 

Gruppen ledes af Henrik Michaelsen, frivilligt i European Volunteer Leadership Team under Global Relay For Life.

Vil du være frivillig?

Vil du være frivillig i Stafet For Livet, så læs mere her om at være frivillig i din lokale stafet.

Eller send en mail til stafetforlivet@cancer.dk, hvis du ønsker at høre mere om at være frivillig i Staet For Livets nationale grupper.