Kun 3% af Kræftens Bekæmpelses indtægter stammer fra det offentlige. Resten af indtægterne er afhængige af dig og andre, der vælger at støtte sagen. 

Et arrangement som Stafet For Livet er derfor en vigtig kilde til midler, så vi kan fortsætte det afgørende arbejde og livsvigtige arbejde for at knække koden om kræften.

Forskning, forebyggelse og patientstøtte

Forskning 
Forskning redder liv, og vi er i de seneste år kommet væsentlig længere i vores viden om, hvad kræft er, og hvordan kræftsygdomme forebygges og helbredes.

I 2021 uddelte Kræftens Bekæmpelse 415 millioner kroner til kræftforskning.

Patientstøtte 
Kræftens Bekæmpelse har netværk over hele landet med tilbud om gratis rådgivning og støtte til kræftpatienter, pårørende og efterladte. Det er psykologer, socialrådgivere, sygeplejersker og læger, der primært tager sig af dette arbejde. Men også et voksende antal frivillige, som selv har været berørt af kræft, gør en uvurderlig indsats.

Patientstøtteafdelingen indsamler, udvikler og formidler konstant ny viden og metoder til gavn for kræftpatienter, og der er stor fokus på at hjælpe kræftpatienter til at få et samlet og godt patientforløb.

Forebyggelse
I dag kender vi årsagerne til omkring en tredjedel af de ca. 32.000 kræfttilfælde, som hvert år opstår i Danmark. Det vil sige, at mere end 10.000 kræfttilfælde årligt kan forebygges med den viden, vi har.

Over de næste 10 år afsætter Kræftens Bekæmpelse 100 millioner kroner til et nyt forskningssamarbejde, der skal gøre os endnu bedre til at få alle de gode råd omsat til ændret adfærd. Det skal måles, om indsatsen virker, og om den virker blandt alle dele af befolkningen.

Administration
Administrationsudgifterne dækker en række fælles funktioner såsom bestyrelse, udvalg og direktion. Hertil kommer økonomi, IT og fælles ejendoms- og personaleforvaltning

Du kan læse mere om nogle af forskningsprojekterne ved at klikke på links herunder: