Stærkere sammen - i ord og handling om kræft

"Stærkere sammen - i ord og handling om kræft" - er temaet for årets Stafet for Livet Ringsted.

Vi afholder igen i år stafetten i den sidste weekend i august måned - 27. - 28. august 2022 kl. 11-11 i Ringsted Lystanlæg.

Årets tema vil være gennemgående gennem stafetdøgnet og vil eksempelvis have fokus på den mulige ængstelse, der kan opstå i mødet med kræftramte og deres familier.


Tilmeldingen er åben

Der er allerede tilmeldt både nogle hold og fightere - og det er også muligt at "tænde lys" for én eller flere, der har det svært i et kræftforløb eller som vi har mistet.

I kan tilmelde jer via vores hjemmeside www.stafetforlivet.dk/stafet/ringsted


Igang med planlægningen

Vi er gået igang med at planlægge årets stafet med både nye og kendte elementer.

Vi ser meget frem til, at vi alle igen kan bruge Anlægget i fuld udstrækning og de gode erfaringer med eks. længere løberuter vil blive indarbejdet i planlægningen.


Frivillige til enkelopgaver eller flere opgaver søges

Hvis I har lyst til at være med i vores frivillige arbejde er der store muligheder.

Som noget nyt er det muligt enten at blive tilknyttet en arbejdsgruppe, hvor andre frivillige arbejder med et bestemt område eller I kan byde ind på enkelte opgaver, der kan tilpasses den tid og lyst, som I har til rådighed.


Hvis I er interesseret i at hjælpe til med dette arbejde og vil høre mere om opgaver, tidsforbrug mm. kan I kontakte Ann-Birgit Guldager Nonboe på telefon 22 97 75 68.Mange hilsener fra Stafet for Livet Ringsted

Indsamlingsstatus

Tilmeldte hold
13 Hold
Tilmeldte deltagere
57 Deltagere

Tilmeldte Fightere
10 Fightere
Tændte lys
4 Lys