Du kan stadig støtte stafetten 2020

Du kan stadig støtte Stafet For Livet 2020


Vi har som bekendt måttet aflyse vores 2020-stafet på grund af situationen i forbindelse med Covid19.


Flere har efterfølgende forespurgt om mulighederne for fortsat at støtte, da det jo går til et godt formål, nemlig bekæmpelse af kræft.


Det er nu afklaret, at fortsat støtte kan ske på en eller flere af følgende måder:


Man kan sende en donation via mobilpay på nummeret:

11689


Man kan indbetale støtten til det hold, man skulle have deltaget på, via vores hjemmeside: www.stafetforlivet.dk/stafet/broenderslev


Har man ikke tilknytning til et oprettet hold, kan man indbetale sin støtte til Åbent Hold via vores hjemmeside www.stafetforlivet.dk/stafet/broenderslev


Beløbet vil indgå som donation til Kræftens Bekæmpelse, og tælle med på Brønderslev Stafettens 2020-regnskab, hvis man indbetaler senest den 30. april.

Indbetalinger efter den 30. april 2020 vil overgå til Stafet For Livet Brønderslev 2022.


Mange tak for alle henvendelserne.


Med venlig hilsen


Lone Lønbro Jensen

Formand for styregruppen for Stafet For Livet Brønderslev 


For yderligere information kan jeg træffes på:

tlf. 2963 9575

Indsamlingsstatus

Tilmeldte hold
33 Hold
Tilmeldte deltagere
0 Deltagere

Tilmeldte Fightere
21 Fightere
Tændte lys
2 Lys

Top 5 over indsamlende hold

Se alle tilmeldte hold