Støt et hold eller en deltager

Du kan støtte et hold eller en holddeltagers indsamling med et beløb. Hvis du støtter en holddeltagers indsamling, indgår beløbet som en del af holdets indsamling. Du kan indbetale donationer til hold eller holddeltagere hér på hjemmesiden, under pågældende hold eller holddeltager. Du skal blot finde den by, hvor holdet eller holddeltageren er tilmeldt her.

Har du lyst til at støtte et hold, som rundesponsor? Som rundesponsor donerer du eller din virksomhed et beløb per runde, det pågældende hold når i løbet af stafettens 24 timer. Hvis du vil støtte et hold som rundesponsor, kontakt da din lokale stafet eller holdets holdkaptajn. 

Bliv sponsor

Du kan sponsorere en lokal stafet, enten med en indbetaling hér på hjemmeside, eller du kan støtte med naturalier eller services. Hvis du vil støtte med naturalier eller services, kontakt da din lokale stafet. Du kan også blive landsdækkende sponsor for Stafet for Livet på nationalt plan. 

Du kan læse mere om at være sponsor her.

Rundesponsor for hold

Lokal sponsor