Navn Rolle Tlf.nr. Mobil.nr.
Birgitte Sander Tornberg Tovholder for lys 61670427
Helle W Elmholdt Projektkonsulent 28990198
Jørgen Snog Kasserer 23726737
Kristian Olesen Tovholder for Underholdning 42138005
Peter Kjærsgård Næstformand 21807136
Simon Buus Olsen Tovholder for PR 41138482
Toni Olesen Formand 27775224