• Ordensregler

  Ordensregler for Stafet For Livet Greve


  Vores ordensregler er lavet for at sikre alle deltagere i stafetten samt de personer, der færdes på området under stafetten, en god og sikker oplevelse. Ordensreglerne gælder i tidsrummet fra fredag den 27. august 2021 kl. 18.00 til og med søndag den 29. august 2021 kl. 18.00.


  Ved området forstås arealet ved Mosede Fort på adressen Mosede Strandvej 87, 2670 Greve.     


  1. Færdsel og parkering


  Det er ikke tilladt at færdes eller parkere på området med nogen former for motoriserede køretøjer, herunder eldrevne køretøjer, i tidsrummet fra lørdag kl.10.00 til søndag kl. 12.30 Særtilladelse kan gives efter ansøgning (se punkt 8) til at køre ind med ting og materiel. Tilladelsen skal kunne fremvises til enhver tid og skal placeres synligt i forruden. Parkering uden tilladelse kan kun ske på de offentlige parkeringspladser ved området. Færdselsloven gælder på området, og al færdsel og færden skal finde sted under størst mulig hensyntagen til andre.


  Officials fra Stafet For Livet Greve kan til enhver tid forbyde al færdsel på området, som skønnes at være til fare for personer, ødelæggende for materiel samt underlag/belægninger eller findes uhensigtsmæssig. 


  2. Hunde og andre dyr


  Hunde og andre dyr skal til enhver tid føres i snor. 


  3. Åben ild


  Som følge af det usædvanligt varme vejr og tørken i år er alle former for brug af åben ild forbudt på pladsen. Det gælder for levende lys, gasgrill, kulgrill, gasflasker og gasvarmere, ligesom generator, fakler, myggelys, gasblus og lignende er ikke tilladt. Det samme gælder beholdere med brandbare væsker.


  Brug stafettens grillområde, når du laver mad.


  Det anbefales kraftigt at have en brandslukker, som er let tilgængelig.


  Lysposer falder ind under samme regler.


  Stafet For Livet Greve er underlagt inspektion og kontrol af brandmyndighederne. 


  4. Strøm 


  Der er som udgangspunkt ikke strøm. Hvis der skal bruges strøm, skal der indgås en aftale med logistikgruppen (se punkt 8). Der må ikke trækkes nogen former for ledninger/kabler på tværs af brandveje. 


  5. Affald


  Alle deltagere i Stafet For Livet Greve har et medansvar for oprydning på området og specielt omkring egen bod og teltområde. Der er opstillet affaldscontainer ved parkeringspladsens sydlige del, og der er skraldespande fordelt rundt omkring på området. Brug dem! Og respekter vores affaldssortering. 


  6. Vand


  Der kan tappes vand ved vandposten bag Mosede Fortets toiletter og madteltet.


  Der må kun fyldes dunke, flasker eller lignede vandbeholdere for at forhindre bakterier og anden smittefare. Undlad derfor at drikke direkte fra hanen, vaske op, vaske hænder og lignende. Brug toiletfaciliteterne her i stedet.   


  7. Aktiviteter 


  Alle aktiviteter herunder salg, oplysning, agitation, alle former for indsamling(pant) og lignende på området skal godkendes og være i tråd med Stafet For Livet Greves formål. 

  I øvrigt henvises til punktet under "Praktisk info" på hjemmesiden, som handler om "Virksomheders salg af af varer (med fortjeneste)".


  8. Logistik kontakt


  Alle tilladelser kan søges – og alle spørgsmål stilles - hos logistikgruppen på denne mail: logistik.greve@stafet.cancer.dk  


  Yderligere oplysninger


  Stafet For Livet Greve er et privat arrangement. Alle anvisninger fra Stafet For Livet Greves officials skal straks efterkommes. Den almindelige ordensbekendtgørelse er ligeledes gældende. Stafet For Livet Greve kan uden varsel bortvise folk fra området.

 • Virksomheders salg af varer (med fortjeneste)

  Virksomheders salg af varer (med fortjeneste) 


  Kræftens Bekæmpelse har i sin Sponsorhåndbog fastsat retningslinjer for virksomhedernes salg af varer i forbindelse med stafetten.


  Det fremgår bl.a., at ”Det er op til den enkelte stafet, om der er virksomheder, som må tjene penge på salg ved stafetten”.


  Det nævnes videre, at de lokale forhold er forskellige fra stafet til stafet. Det er også afgørende, at stafetten ikke bliver en markedsplads, der er fyldt med stande med irrelevante ting.


  Styregruppen for Stafet For Livet i Greve har på denne baggrund fastsat følgende lokale retningslinjer for 2019:


  1.     Styregruppens tilladelse skal indhentes, såfremt en virksomhed ønsker at få mulighed for at sælge varer med fortjeneste. Der fastsættes specifikke betingelser herfor. Indtil videre har det været Styregruppens praksis kun at give en sådan tilladelse, såfremt virksomheden betragtes som underleverandør og supplerende i forhold til sortimentet i Madteltet. Firmaet skal have et CVR nr. og aflevere 25% af overskuddet til Kræftens Bekæmpelse.    


  2.     I alle andre tilfælde bliver virksomheden henvist til at oprette et hold. Virksomheden kan på samme måde som andre hold etablere en stand/telt, hvorfra der kan reklameres (på en etisk forsvarlig måde) for virksomhedens produkter.

  Kontantbetalingen for udleveringen af virksomhedens egne produkter eller andre produkter lægges i de autoriserede indsamlingsbøtter og går dermed ubeskåret til arbejdet i Kræftens Bekæmpelse.

  Betaling via MobilePay aftales på forhånd med stafettens kasserer.


  3.     For alle hold gælder, at kontantbetalingerne for varer/tjenesteydelser ubeskåret indsamles i de udleverede bøtter. MobilePay kan også anvendes i disse tilfælde, jf. ovenfor.


  Med venlig hilsen

  Styregruppen for Stafet For Livet, Greve


 • Kan man købe mad og drikke?


  I vores madtelt sælges både mad og drikke. Der vil være hængt menukort med priser op i teltet.

  Vi modtager også betaling med MobilePay 75431.

  Under menupunktet Madbestilling her på siden vil du senere kunne bestille forskellige grillpakker.

  Hvis du ønsker at bestille morgenmad søndag morgen, bedes du benytte en bestillingssedlen, der ligeledes følger senere. Print den ud, udfyld den og aflever den inden tidsfristen lørdag.

 • Hvad koster det?

  Det koster 100 kr. at tilmelde sig som holddeltager til Stafet For Livet. For børn og unge under 18 år koster det 50 kr at deltage på et hold. Du kan tilmelde dig et hold her.

  Det er gratis at deltage som Fighter til Fighterrunden og Fighterarrangementet.

  Tilskuere er også velkomne på pladsen.

   

 • Lysceremoni sang

  Sang til lysceremonien 2021

 • Kan jeg overnatte på pladsen?

  Som holddeltager kan du tage telt med, så du og dine holdkammerater kan overnatte på pladsen. Det er også rart at have et telt med, så de deltagere, der ikke er på banen, har mulighed for at sidde ved teltet.

  Det er en god ide at medbringe stole og borde. Derudover er det altid festligt, hvis I pynter teltet. Det kan fx. være i et tema, der passer til jeres holdnavn eller med sponsorlogoer eller andet.

  På holdkaptajnmøderne vil I få flere praktiske informationer om, hvornår I kan slå telte op, og hvordan I får tildelt en plads.

   

 • Hvad betyder det at købe lys (herunder særlig info til hold om indbetaling her på siden for udleverede lysposer)?

  En smuk del af Stafet For Livet er, at vi tænder lys for dem, der kæmper mod kræft eller dem som vi har mistet. 

  Du kan enten tænde et lys her på hjemmesiden eller til stafetten. Hvis du tænder lys her på hjemmesiden, sørger vi for, at din hilsen bliver skrevet på en lyspose og bliver sat op som en del af lysceremonien.


  Sidste frist for at få de lys, du tænder her på siden, med i lysceremonien er lørdag den 28. august kl. 10.00. Lys, der tændes her senere, når desværre ikke at blive stillet op.

  Lysceremonien finder sted lørdag den 28. august kl. 21.30.


  Sådan indbetaler holdene for lysposer her på siden:


  Log ind i det gule felt

  I Din Stafet (gule felt) vælger du Indbetal donationer og lys.

  Vælg: Indbetal for salg af lysposer.

  Vælg om du vil støtte holdet generelt eller en person på holdet (uanset hvad du vælger, vil indbetalingen blive registreret på dit hold).

  Skriv antal poser og samlet beløb, og husk at sætte "hak" i bemærkningen om, at du selv har poserne.

  Herefter får du mulighed for at skrive den tekst, der står på de solgte poser. Denne tekst vil blive vist i holdets oversigt.

  Hvis du ikke har tekst på poserne, klikker du på videre og kommer herefter til betalingsmodulet.

  Når du har indbetalt, vil du kunne se antal tændte lys under dit eget hold, ligesom det vil tælle med i det totale antal tændte lys på forsiden.


  Hvis du/I gerne vil sælge poser til familie/venner, der ikke bor i nærheden, kan de tænde lys fra stafettens forside, og tilegne lyset dit hold/eller holddeltager. Disse lys vil også blive vist på holdets side og i den samlede oversigt. Du skal så ikke aflevere en pose – lysgruppen vil sørge for at skrive tekst på en dekoreret pose.


  Bliver du i tvivl, så skriv eller ring: Pia Thorbjørn Henriksen, tlf. 41 60 40 87, mail: pthorbjorn66@gmail.com. • Hvilken underholdning er der?

  Der vil være underholdning i løbet af det døgn, stafetten varer. Underholdningen er en blanding af musik og aktiviteter.

  Hovedparten af underholdning og aktiviteter vil være gratis, men der kan være enkelte aktiviteter, hvor vi beder om et mindre beløb. Pengene går til Kræftens Bekæmpelses arbejde med forskning, forebyggelse og patientstøtte.

   

 • Skal vi også gå på banen om natten?

  Ja, stafetten foregår også om natten, så hvert hold skal have - mindst - én deltager på banen i nattetimerne. Som et symbol på, at kræftpatienter også kæmper deres kamp om natten.

  At Stafet For Livet fortsætter natten igennem, er en af de mange unikke ting ved stafetten, og det giver en helt særlig stemning - og oplevelse - for deltagerne, at de også er sammen i de timer, hvor mørket har sænket sig.

  Prøv det!

  I 2017 gjorde vi en særlig indsats for at skabe endnu mere liv på stafetpladsen natten igennem, og det lykkedes i en grad, så vi selvfølgelig gentager det i 2018.

   

 • Hvor mange deltagere er der på et hold?

  Du bestemmer selv, hvor stort dit hold skal være, men holdet skal have minimum én deltager på banen i det døgn, stafetten varer. Den typiske størrelse hold er 10-20 personer. Hvert hold har en holdkaptajn, der står for at koordinere og kommunikere med holdet.

  Du tilmelder dig som holddeltager eller holdkaptajn her

  Mange hold synes, det er motiverende at samle ind til Stafet For Livet og på den måde gøre en forskel i kampen mod kræft. Du kan læse mere om indsamling for hold her.

 • Hvor lange er banerne?

  Stafetten i Greve har to baner, en for gående og en for løbere. Banerne nøjagtigt lige lange: 615 meter.


  I 2019 vil madteltet være lidt mindre, men fighterne vil få deres eget telt.

 • Må man ryge til Stafet For Livet?

  Nej!!

  Stafet For Livet er et røgfrit arrangement. Rygere er meget selvfølgelig velkomne, men røgen må ikke komme med på stafetpladsen.

 • Hvordan kan jeg støtte stafetten?

  For at kunne indsamle midler til Kræftens Bekæmpelses arbejde er vi afhængige af, at private og firmaer vil støtte stafetten. Du kan enten vælge at støtte med en donation, med et sponsorat eller ved at donere produkter eller tjenesteydelser. Derudover kan du også vælge et støtte et hold eller en holddeltager.

  Du kan læse mere om at støtte her.

 • Hvem kan deltage som Fighter?

  Alle, der har hørt ordene ”Du har kræft”, kan deltage som Fightere til stafetten. Det vil sige nuværende og tidligere kræftpatienter.

  Fighterne går den første runde på banen, iført gule t-shirts, og er på den måde det hångribelige bevis på, at kampen mod kræft nytter. Efter Fighterrunden er der et særligt program for Fighterne med mad og underholdning.

  Læs mere om at være Fighter og tilmeld dig her.

 • Skal jeg løbe for at deltage på et hold?

  Nej, overhovedet ikke. Stafet For Livet er for alle uanset alder, helbred eller form. Det er helt op til holddeltagerne selv, om de vil løbe eller gå, stå på løbehjul eller gå med rollator. Det vigtigste er, at holddeltagerne sammen kommer gennem det døgn, stafetten varer.

 • Hvordan kan jeg samle ind til mit hold

  Mange hold synes, det er meningsfuldt og motiverende, at indsamle penge til kræftsagen både inden og under stafetten. I bestemmer selv, hvor meget og hvordan I vil samle penge ind. Som holddeltager kan du blandt andet:

  • Lave aktiviteter inden og under stafetten, der kan samle penge ind.
  • Finde sponsorer, som vil støtte dit hold med et beløb for hver runde, der bliver gået på banen
  • Find en sponsor, der vil betale for at få sit logo på de T-shirts, holdet bærer til stafetten
  • Få sponsorer til at matche det beløb, som dit hold samler ind
  • Sætte et mål for at hver holddeltager skal sælge x-antal lysposer før stafetten.

   

  Ved en fælles indsats kan holdet nå langt. Alle beløb, der indsamles via Stafet For Livet går til Kræftens Bekæmpelses arbejde med forskning, forebyggelse og patientstøtte.

  Bemærk:

  • Alle beløb indsamlet i forbindelse med Stafet For Livet går til Kræftens Bekæmpelses arbejde for forskning, forebyggelse og patientstøtte
  • Der kan ikke indsamles midler til andre organisationer, enkeltsager og lignende aktiviteter via Stafet For Livet
  • Indsamlede midler skal indbetales via hjemmesiden www.stafetforlivet.dk senest 14 dage efter afholdelsen af stafetten eller kontant til arrangørerne på stafetten
  • Vær opmærksom på, at hold i følg Spillemyndigheden (en koncern under SKAT) ikke tillader, at hold laver tombolaer, lotterier og andre konkurrencer, hvor deltageren betaler for at være med og hvor udtrækningen af gevinst beror på tilfældighed.
  • Bemærk, at SKAT kræver, at der skal betales præmieafgift af alle varepræmier på over 750 kr. og af alle kontante præmier, herunder gavekort på en værdi over 200 kr. Præmieafgiften udgør 17,5% af den del, af prisen, der overstiger 200 kr.

  Læs mere om inspiration til at fundraise her:

 • Hvilke muligheder har jeg som holdkaptajn på hjemmesiden?

  På hjemmesiden kan du som holdkaptajn gøre følgende, når du er logget ind:

  - tilmelde flere deltagere til dit hold
  - invitere folk til at støtte dit hold og din egen indsamling
  - indbetale donationer til holdet og din egen indsamling
  - opfordre folk til at tænde lys
  - og meget mere...

  Læs mere i manualen her:

 • Hvilke muligheder har jeg som holddeltager på hjemmesiden?

  På hjemmesiden kan du som holddeltager gøre følgende, når du er logget ind:

  - tilmelde flere deltagere til dit hold
  - invitere folk til at støtte dit hold og din egen indsamling
  - indbetale donationer til holdet og din egen indsamling
  - opfordre folk til at tænde lys
  - og meget mere...

  Læs mere i manualen her:

 • Her kan du fortælle os om dit hold/din camp/dine ønsker – og melde dig til opgaver

  Her kan du dowloade oplysningsskemaet til logistik.