Stafet For Livet Fjerritslev


Sammen hver for sig 

Stafet For Livet Fjerritslev 2021 afholdes igen i år som private stafetter, hvor fokusset igen i år vil være FÆLLESKABET. Stafetten afholdes dermed ikke som tidligere år, hvor vi mødes og er sammen i et døgn.

Stafetten afholdes lørdag d. 4. september 2021 kl.12-22.


Hvordan kommer stafetten 2021 til at foregå

Stafetten afholdes som private stafetter, hvor det vil være op til det enkelte hold/holdkaptajnen selv at arrangere, koordinere og gennemføre en stafet hjemme privat, eller et andet sted, efter de gældende sundhedsfaglige retningslinjer. Styregruppen vil selvfølgelig være med på sidelinjen både før og under stafetten.

For det enkelte hold vælges der selv en rute, som man hver for sig går/løber.


Der vil ikke være mulighed for indberetningen af antal runder via Stafet For Livets app på vanlig vis. Det er op til det enkelte hold selv at holde styr på antal runder. Efter stafetten vil eventuelle donationer kunne indbetales til Stafet For Livet Fjerritslev


I løbet af stafetten vil der være mulighed for at indsende billeder og videoer fra de private stafetter til PR-gruppen, der efterfølgende vil opdatere Facebook med udpluk fra det tilsendte materiale. 


Der vil ligeledes være et frivilligt tilbud om at få besøg af et medlem fra styregruppen, der på forsvarlig afstand vil tage nogle billeder/video af det enkelte holdets stafet.  


Lysceremoni

Det er tanken at Stafet For Livet Fjerritslev 2021 afsluttes på sædvanlig vis med en lysceremoni hjemme privat hos de enkelte hold. Hvert hold vil få levert lysposer, så der vil være mulighed for at købe disse på dagen hos dit hold.


Ønsker man blot at købe en lyspose uden at deltage i stafetten, vil der ligeledes være mulighed for dette via Stafet For Livet. Disse vil blive stillet op af frivillige fra Stafet For Livet Fjerritslev.


Lysposer koster 50 kr. pr. stk. og kan købes via dette link: https://www.stafetforlivet.dk/stafet/fjerritslev/stoet/koeb-lys


Tilmelding

Du kan tilmelde dig selv eller dit hold allerede nu via dette link: https://www.stafetforlivet.dk/stafet/fjerritslev

Pris:  

Voksne:     100 kr. 

Børn u/18 år: 50 kr. 

Fighter:      Gratis


Yderligere information

Der afholdes holdkaptajnmøde i august, nærmere dato vil blive meldt ud senere. Her vil vi sammen gennemgå hvordan stafetten forløber, give information og svare på jeres spørgsmål. Kan man ikke komme må man gerne sende en substitut fra holdet.

Indsamlingsstatus

Tilmeldte hold
13 Hold
Tilmeldte deltagere
556 Deltagere

Tilmeldte Fightere
5 Fightere
Tændte lys
90 Lys