Om at deltage på hold

Stafetten består af forskellige hold på typisk 10-20 personer. Mere eller mindre kan også gøre det. Så længe holdet har mindst én person på banen, det døgn stafetten varer. Det gælder hverken om at komme først eller længst, men om at gøre en aktiv indsats for at bekæmpe kræft. Så I bestemmer selv, om I vil gå eller løbe.

Det koster 100 kr. per holddeltager, dog 50 kr. for børn under 18 år. Mange hold synes, det er meningsfuldt at samle ind til Stafet For Livet. Det kan fx. ske ved at sælge lysposer eller finde sponsorer til holdet. Læs mere om, hvordan I kan samle ind her (LINK)

Tilmeldte hold til stafetten

Holdnavn Indsamlingsstatus
hej123 0 Støt hold
Se alle tilmeldte hold

Se filmen om at stille hold her

Billeder af hold