Program for stafetten

lørdag den 25. august 2018

Begivenhed
12:00 Velkomsttale v. Jesper Hansen og Maria Montell
12:10 Fighterrunden
13:00 Børnebanko
14:45 Oskar
15:45 Froja og Sarah
17:30 Yes2day
20:00 Tryllekunst og ballondyr
Tryllekunst og ballondyr
Simon Brøns kommer også laver tryllekunst og ballondyr
21:00 Martin Mandrup, Ida og Lene Skovmark spiller og taler om håb til lysceremonien
22:00 Lysceremoni
23:00 Banko

søndag den 26. august 2018

Begivenhed
00:00 Natmad
00:30 Natbanko
09:00 Auktion
10:00 Zumba v. Lela
10:45 Afslutningstale v. borgmester på Frederiksberg Jørgen Glenthøj
11:00 Børnestafet og Frederiksberg danseskole fra kl. 11-11-15
Børnestafet og Frederiksberg danseskole fra kl. 11-11-15
Som opvarmning inden børnene sendes afsted